Klaverjassen vanaf 22 oktober 2021

27 september 2021


Vrijdag 22 oktober a.s. wordt er weer gestart met een nieuwe competitie klaverjassen in het voetbalclubhuis. De R.C.D. leden die de laatste keren gespeeld hebben, zijn ondertussen geïnformeerd via een aparte mail.

R.C.D.'ers, die nog nooit hebben meegespeeld, maar ook belangstelling hebben om te klaverjassen worden van harte uitgenodigd om zich te melden bij ondergetekende via mail [email protected]

Er wordt gespeeld met vaste koppels.
De competitie bestaat uit zeven vrijdagavonden, waarbij de vijf hoogst behaalde resultaten worden geteld en waarmee de uiteindelijke totaalscore wordt bepaald.
Als je een keer verhinderd bent kan je partner met een invaller spelen en worden deze punten gewoon meegeteld.

De geplande avonden zijn: 22/10, 26/11, 17/12, 28/1/'22, 25/2, 25/3 en 29/4 de slotavond. Aanwezig zijn op alle avonden: 19.45 uur.

Met sportgroeten,
Gerrit Roubos

Nieuwscategorieën